Standaardtarieven 2023

Standaard prijslijst Orthodontische behandeling 2023

 

codeomschrijvingtarief 
   
I
Consultatie
en diagnostiek  
  
F121A Eerste consult                                                                              €  26,75
F122A Vervolg consult €  26,75
F123A Controlebezoek €  16,81
F124A Second opinion € 126,72
   
F125A* Maken gebitsmodellen €  20,57
F126A Beoordelen gebitsmodellen €  74,26
   
II
Röntgen-onderzoek    
  
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) €  19,71
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €  19,71
   
   
F155A Vervaardiging orthopantomogram (OPT)€  36,13
F156A Beoordeling orthopantomogram (OPT)€  21,18
   
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto (RSP)€  22,63
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto (RSP)€  63,17
   
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €  22,63
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €  63,17
   
F161A Meerdimensionale kaakfoto €  168,96
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €    70,40
   
III
Behandeling
  
F411A* Plaatsen beugel categorie 1: bv. plaatapparatuur€  138,74
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €    35,12
   
F421A* Plaatsen beugel categorie 2: bv. buitenbeugel€  145,11
F512A  Beugelconsult per maand categorie 2  €    35,12
   
F431A* 
Plaatsen beugel categorie 3: bv. blokbeugel € 167,34
F513A Beugelconsult per maand categorie 3  €   35,12
   
F441A* Plaatsen beugel categorie 4: met banden vastzittende
kaakcorrectie apparatuur (bv. RME/ Herbst)
€ 178,28
F514A Beugelconsult per maand categorie 4  €   35,12
   
F451A* Plaatsen beugel categorie 5: slotjesbeugel voor één
tandboog (één kaak) 
€ 421,80
F515ABeugelconsult per maand categorie 5  €   40,14
   
F461A* Plaatsen beugel categorie 6: slotjesbeugel voor beide
tandbogen (twee kaken) 
€ 686,13
F516A  Beugelconsult per maand categorie 6  €   50,18 
   
F471A* Plaatsen beugel categorie 7: bv. Invisalign€ 665,13
F517A  Beugelconsult per maand categorie 7 €   50,18
   
F481A* Plaatsen beugel categorie 8: slotjes aan linguale
en/of palatinale zijde van gebitselementen, één kaak 
€ 519,69
F518A  Beugelconsult per maand categorie 8   €   60,21
   
F491A* Plaatsen beugel categoie 9: slotjes aan linguale
en/of palatinale zijde van gebitselementen, twee kaken
€ 683,07
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €   75,27
   
F492A Verwijderen beugel categorie 5, 6, 8, 9 per kaak € 115,56
   
F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand
(beugel categorie 1 t/m 9)

€   35,12
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €   35,12
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €   40,14
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 €   50,18
   
 * Exclusief techniekkosten 
IV
Diversen
 
  
F611ADocumenteren en bespreken gegevens elektronische
chip in uitneembare apparatuur 
€ 147,52 
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 145,11
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €   31,68
   
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie€   15,78
F811A* Reparatie of vervanging van beugel €   34,78
F812AHerstel of vervanging van retentie-apparatuur €   45,96
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel
per kaak                                         
€   45,96
F815AVerwijderen spalk, per element€    7,04
   

*Deze tarieven zijn exclusief techniekkosten.

Bovenstaande prijzen staan in de zogenaamde Categorie A prijslijst. De orthodontist hanteert tevens een B en C prijslijst. Deze is apart op te vragen.
Deze tarieven zijn algemeen geldend.
Op de website staat altijd de actueel geldende prijslijst.

Prijswijzigingen gelden ook na een reeds aangevangen behandeling. Fouten voorbehouden. 
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.