De praktijk

Opleiding gevolgd
Orthodontist Rabin Ramdat Misier heeft zijn tandheelkunde opleiding gevolgd aan de RUU in Utrecht en zijn specialistenopleiding tot orthodontist aan de Royal London Hospital, Dental School MSc, M'Orth RCS(Eng). Hij staat sinds 1994 ingeschreven als orthodontist in het Specialistenregister voor Dento-Maxillaire Orthopeadie. Het BIG-registratienummer is 39023405902
De orthodontist werkt in een team verband met speciaal daarvoor opgeleide orthodontie-assistenten en balie medewerksters.

De balie medewerksters
Aan de balie wordt u ontvangen door de balie medewerksters. Zij zorgen ervoor dat de planning van de patiëntenbehandelingen zo goed mogelijk verloopt en ook voor secretariële en facilitaire ondersteuning in de orthodontiepraktijk.

De orthodontieassistente
Zij biedt ondersteuning aan de orthodontist bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Daarnaast voert de orthodontieassistente onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit, met name op het gebied van orthodontie.