Netpoint Factoring

Het verzenden en innen van declaraties hebben wij uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. 

Waar mogelijk wordt de factuur eerst rechtstreeks ingediend bij uw (zorg)verzekeraar. Wanneer uw verzekeraar direct aan Netpoint Factoring B.V. uitkeert, ontvangt u van hen een declaratie voor het onverzekerde gedeelte (eigen bijdrage). Wordt alles vergoed, dan ontvangt u geen declaratie van Netpoint Factoring B.V., maar een melding/afrekening van uw verzekeraar.
De facturen worden bij voorkeur per e-mail verzonden. Wij vragen u daarom aan de balieassistente uw emailadres door te geven waarop u uw declaratie wilt ontvangen. 

U heeft de mogelijkheid om uw facturen 24 uur per dag, 7 dagen per week in te zien via uw declaraties. Hier kunt u terecht met vragen over ontvangen declaraties en zo nodig de nota uit printen.

Contactinformatie en openingstijden vindt u hier.

De Netpoint betalingsvoorwaarden vindt u hier.